Osnovni in nadaljevalni tečaj poslušnosti

Osnovni in nadaljevalni tečaj se izvajata po uradnih programih Kinološke zveze Slovenije (KZS). Zaključita se z uradnim izpitom pred sodnikom, ki ga določi KZS.

Kaj vse se naučimo v osnovnem in nadaljevalnem tečaju:

 • navezava vodnik – pes,
 • učenje in utrjevanje vaj,
 • pravilno nagrajevanje,
 • nadaljevanje učenja povelj z nadgradnjo (sedi, prostor, hoja ob nogi, odpoklic sem, odlaganje psa z motenjem, hoja na povodcu (IPS A), hoja brez povodca (IPS B-Bh),
 • reagiranje na različne situacije v urbanem okolju (drugi psi, avtomobili, kolesarji, pešci…).

Izpit IPS A – Izpit za psa spremljevalca

Je najosnovnejši program poslušnosti, ki je primeren za pse med 12. in 14. mesecem starosti ter vse tiste, ki še niso osvojili hoje brez povodca.

Izpit zajema:

 • vodljivost na povodcu,
 • obnašanje psa v skupini,
 • sedenje z ustavljanjem,
 • prostor in odpoklic,
 • odlaganje z motenjem.

Pes mora biti na dan izpita star najmanj 12 mesecev. Vodnik pridobi delovno knjižico s strani KZS.

Izpit IPS B-BH – izpit za psa spremljevalca s preizkusom obnašanja v urbanem okolju in strokovnim izpitom za vodnika

Je nadgradnja izpita A, saj je pes vodljiv brez povodca. Sestavljen je iz treh delov: pisni del za vodnika, izvedba vaje na poligonu in preizkus obnašanja psa v urbanem okolju.

Izpit zajema:

 • vodljivost na povodcu,
 • prosta vodljivost (brez povodca),
 • sedenje z ustavljanjem,
 • prostor in odpoklic,
 • odlaganje z motenjem.

Preizkus v urbanem okolju zajema:

 • srečanje s skupino ljudi,
 • srečanje s kolesarjem,
 • srečanje z avtomobili,
 • srečanje s tekači in z rolerji,
 • srečanje z drugimi psi,
 • obnašanje privezanega psa in obnašanje do živali.

Teorija za pisni del:

 • predhodno predelamo vsa vprašanja. (link vprašanja)

Pes mora biti na dan izpitov star 14 mesecev. Vodnik pridobi delovno knjižico s strani KZS in kartico z nazivom vodnik psa spremljevalca.