Višji program (IPO)

Višji program se izvaja po uradnih programih Kinološke zveze Slovenije (KZS). Zaključi se z uradnim izpitom, pred sodnikom, ki ga določi KZS.

IPO programi so sestavljeni iz treh delov: sledenje, poslušnost in obramba na treh težavnostnih stopnjah (IPO 1, IPO 2, in IPO 3). Pogoji za izpit:

 • uspešno opravljen B-Bh izpit,
 • starost psa nad 15 mesecev,
 • pes mora imeti dobre motorične in psihofizične sposobnosti,
 • zaželena je delovna pasma.

Izpit IPS IPO 1

Disciplina A sledenje

Vodnikova sled, najmanj 300 korakov, 3 stranice, 2 kota (cca 90 stopinj), 2 predmeta, ki pripadata vodniku, najmanj 20 minut stara sled, čas izdelave 15 minut.

Disciplina B poslušnost

 • prosta vodljivost,
 • sedi v gibanju,
 • prostor v gibanju z odpoklicem,
 • prosto prinašanje lesenega prinosila,
 • prinašanje prinosila čez skakalnico
 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,
 • naprej z uleganjem,
 • odlaganje z motenjem.

Disciplina C obramba

 • iskanje markerja,
 • pozornost in oblajanje,
 • pobeg,
 • napad na psa med čuvanjem,
 • preizkus poguma.

Izpit IPS IPO 2

Disciplina A sledenje

Tuja sled, najmanj 400 korakov, 3 stranice, 2 kota (cca 90 stopinj), 2 predmeta, najmanj 30 minut stara sled, čas izdelave 15 minut.

Disciplina B poslušnost

 • prosta vodljivost,
 • sedi v gibanju,
 • prostor v gibanju z odpoklicem,
 • stoj v normalnem koraku,
 • prosto prinašanje lesenega prinosila,
 • prinašanje prinosila čez skakalnico,
 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,
 • naprej z uleganjem
 • odlaganje z motenjem.

Disciplina C obramba

 • iskanje markerja,
 • pozornost in oblajanje,
 • pobeg,
 • napad na psa med čuvanjem,
 • zaporedno spremstvo,
 • napad psa med zaporednim spremstvom,
 • preizkus poguma.

Izpit IPS IPO 3

Disciplina A sledenje

Tuja sled, najmanj 600 korakov, 5 stranic, 4 koti (cca 90 stopinj), 3 predmeti, najmanj 60 minut stara sled, čas izdelave 20 minut.

Disciplina B poslušnost

 • prosta vodljivost,
 • sedi v gibanju,
 • prostor v gibanju z odpoklicem,
 • stoj v teku,
 • prosto prinašanje lesenega prinosila,
 • prinašanje prinosila čez skakalnico,
 • prinašanje prinosila čez plezalno steno,
 • naprej in prostor,
 • odlaganje z motenjem.

Disciplina C obramba

 • iskanje markerja,
 • pozornost in oblajanje,
 • pobeg,
 • napad na psa med čuvanjem,
 • zaporedno spremstvo,
 • napad psa med zaporednim spremstvom,
 • preizkus poguma,
 • napad psa med čuvanjem.